Komise

Členové výborů obecního úřadu z řad občanů:

Mgr. Jana MUŽÍKOVÁ (ČLEN KULTURNÍ KOMISE)
Mgr. Hana ŠVARCOVÁ (ČLEN KULTURNÍ KOMISE)

ORGÁNY ZASTUPITELSTVA OBCE:

Kulturní komise
předseda: Monika Bendlová
členové: Mgr. Jana Mužíková, Mgr. Hana Švarcová – z řad obyvatel obce