Výbory zastupitelstva

Členové výborů obecního úřadu z řad občanů:

Werner STÜTZ (ČLEN KONTROLNÍHO VÝBORU)

ORGÁNY ZASTUPITELSTVA OBCE:

Finanční výbor
předseda: Pavel Kanta
členové: Martin Glaser, Antonín Frundl
Kontrolní výbor
předseda: Andrea Mejtová
členové: Jan Kilian, Werner Stütz – z řad obyvatel obce