Zastupitelé

Zastupitelstvo obce:

Valérie MARKOVÁ
Mgr.Tereza KANTOVÁ
Bohumila KOŘÍNKOVÁ
Pavel KANTA
Antonín FRUNDL
Monika BENDLOVÁ
Andrea MEJTOVÁ
Martin GLASER
Jan KILIAN