Úřední deska - Archiv 2018

ZveřejněnoDatum sejmutíNázev a anotace
05.12.201814.12.2018Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Měděnec dne 14.12.2018 od 17:00 hod. Dokument
19.11.201814.12.2018Návrh rozpočtu VSOZČ 2019 Dokument
14.11.201805.12.2018Návrh rozpočtu 2019 - Svazek obcí VejprtskaDokument
14.11.201802.12.2018Rozsvícení vánočního stromkuDokument
14.11.201802.12.2018Mikulášská nadílkaDokument
11.01.201822.11.2018Zasedání zastupitelstva obce dne 22.01.2018Dokument
06.11.201811.11.2018Pozvánka zábavaDokument
06.11.201815.11.2018Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Měděnec dne 15.11.2018Dokument
06.11.201822.11.2018Rozhodnutí - schválení stavebního záměru MU-VEJ/2710/2018/Sú-ŠeDokument
05.11.201818.11.20183. vánoční patchworkové vyráběníDokument
22.10.201805.11.2018Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce MěděnecDokument
10.10.2018Vyvěšeno trvaleZápis a usnesení z 25. řádného zasedání Zastupitelstva obce MěděnecDokument
08.10.201808.11.2018Usnesení o nařízení pátého elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška pátá) čj. 148 EX 577/16-287Dokument
08.10.201808.11.2018Usnesení o nařízení pátého elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška pátá) čj. 148 EX 577/16-286Dokument
08.10.201808.11.2018Usnesení o nařízení pátého elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška pátá) čj. 148 EX 577/16-288Dokument
04.10.201815.10.20184. nedělní odpoledne s dýníDokument
06.10.201830.10.2018Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce MěděnecDokumentDokument
04.10.201822.10.2018Oznámení o zahájení společného řízení - Rodinný dům AXOR na parcele č. 35 v k.ú. MěděnecDokument
03.10.201815.11.2018Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Kotlina, k.ú. Horní HalžeDokument
17.09.201813.10.2018Oznámení o době a místě konání volebDokument
12.09.201812.10.2018Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška (uzavírka č. III/22316, III22314 a III/22311 od 8.10.2018 do 12.10.2018) konání automobilové soutěže.DokumentDokument
10.08.201818.10.2018Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Měděnec dne 18.09.2018Dokument
28.08.20181.10.2018Dočasná úprava jízdních řádů linek 600 a 602 z důvodu úplné uzavírky silnice v úseku Petlery – Útočiště od 1. 9. do 30. 9. 2018 Autobusové linky - 600 Kadaň – Klášterec n. O. – Vejprty a 602 Klášterec n. O. - Petlery.
600 Kadaň – Klášterec n.O. – Vejprty
602 Klášterec n.O. - Petlery
Informace o výluce
Z důvodu úplné uzavírky silnice Útočiště – Petlery jsou ve dnech 1. 9. 2018 až 30. 9. 2018 všechny spoje linek 600 a 602 vedeny v tomto úseku po objízdné trase přes Domašín a Louchov. Na linkách dochází k časovým posunům.
Vzhledem k délce a technickým parametrům objízdné trasy může na linkách docházet ke zpoždění spojů. Obsluha všech zastávek zůstává zachována. /
28.08.201813.10.2018Jmenování zapisovatele pro volby do Zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu ČRPlakát
21.08.201802.09.2018Výstava fotografií Krušnohoří @ železnicePlakát
Otvírací doba
21.08.201810.08.201826. měděnecká pouťPlakát
21.08.201810.08.201815. benefiční koncert v kostele "Narození Panny Marie" na MěděnciPlakát
20.08.201806.10.2018Počet a sídlo volebních okrskůDokument
20.08.201806.10.2018Počet a sídlo volby do 1/3 Senátu ČRDokument
08.08.201820.08.2018Motosraz 2018Dokument
07.08.201830.08.2018Minimální počet členů OVKDokument
26.07.201812.08.2018Oslava vzniku obce 569. výročí prvního kutání na MědníkuDokument
16.07.201830.09.2018Vodárny a kanalizace Karlovy Vary - pohotovost na 3. čtvrtletí 2018 Dokument
16.07.201830.08.2018Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků a počtu podpisů potřebných pro kandidátní listiny Dokument
29.06.201830.07.2018Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy Dokument
28.06.201831.08.2018 Záměr o prodeji pozemku v k.ú. MěděnecDokumentDokument
22.06.201813.07.2018
Dovolená - OU Měděnec:
Ve dnech 02.07.2018 do 13.07.2018 včetně bude OÚ Měděnec uzavřen z důvodu čerpání dovolené.
13.06.201822.06.2018Uzavírka železničního přejezdu u autobusového nádraží v Klášterci n.O
Z důvodu úplné uzavírky železničního přejezdu v blízkosti autobusového nádraží v Klášterci nad Ohří dochází k omezení autobusové dopravy na autobusových linkách 580, 600, 601 a 603 ve dnech 18. 6. 2018 7:00 hod. až 22. 6. 2018 20:00 hod. Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány autobusové zastávky Klášterec n.O.,porcelánka, Rašovice,čerp., Mikulovice,statek a Kadaň,Jungmannova.

Autobusové linky 580, 601 a 603 nebudou obsluhovat zastávku Klášterec nad Ohří,porcelánka. Nejbližší obsluhovanou zastávkou bude autobusové nádraží v Klášterci nad Ohří.

Autobusová linka 600 pojede v úseku Klášterec nad Ohří – Kadaň po objízdné trase kolem průmyslové zóny Verne. Zastávky Klášterec n.O.,porcelánka, Rašovice,čerp., Mikulovice,statek a Kadaň,Jungmannova nebudou obsluhovány.

Časy odjezdů z obsluhovaných zastávek všech dotčených linek zůstávají zachovány.

Vlivem délky objízdné trasy může u linky 600 docházet ke zpoždění spojů. Vzhledem k délce uzavírky nebudou zavedeny výlukové jízdní Dokument
12.06.201812.09.2018Oznámení o zamýšleném převodu v k.ú. MěděnecDokument
11.06.201821.06.2018Zastupitelstvo schůze 20.6.2018 od 16:30 hod.Dokument
08.06.201819.07.2018Dražební vyhlášky na čp. 8, 21,20, DokumentDokumentDokument
06.06.201825.06.2018Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019-2023
Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje ke Střednědobému výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 - 2023 je 18. červen 2018, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. června 2018. Písemné připomínky směřujte na PhDr. Martina Kliku, MBA, DBA, 1. náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 25. června 2018. Úplné znění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz
www.kr-ustecky.cz/strednedoby-vyhled-rozpoctu-usteckeho-kraje/ds-100125/p1=231487 Dokument
06.06.201826.06.2018Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
Písemné připomínky směřujte na PhDr. Martina Kliku, MBA, DBA, 1. náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 25. června 2018. Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz
www.kr-ustecky.cz/zaverecny-ucet-usteckeho-kraje/ds-100127/p1=231489 Dokument
23.05.201804.08.2018Vstupenky na Ortel v prodejiDokument
21.05.201827.05.2018Koncert Cantabile strings & MeluzínyDokument
15.05.201803.06.2018Den dětíDokument
26.04.201808.06.2018NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH ZA ROK 2017, VČETNĚ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí a měst uplatnit písemně ve lhůtě do 7.6.2018 na adrese sídla svazku Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary či na e-mailové adrese vsozc@vodakva.cz nebo ústně při projednávání návrhu na řádném 57. zasedání valné hromady svazku obcí. Dokument
24.04.201828.05.2018Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018, dále pak informační letáky ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018 a splatnost daně z nemovitých věcí (vzor 25 MF-Inf 15 – vzor č. 9) a k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018 (vzor 25 MF-Inf 10 – vzor č. 11).
Informace k nárokování osvobození od daně z pozemků – ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon“) č. j. 1234991/18/2500-11460-505064 a přílohu k této informaci o aplikaci ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona. DokumentDokumentDokument DokumentDokumentDokument
24.04.201831.05.2018Výluka autobusové linky 600 Kadaň – Klášterec n.O. – Vejprty ve dnech 2. 5. až 31. 5. 2018 z důvodu úplné uzavírky silnice č. III/22316 v úseku Petlery – Měděnec DokumentDokumentDokument
Výluka autobusové linky 600 Kadaň – Klášterec n.O. – Vejprty ve dnech 2. 5. až 31. 5. 2018 z důvodu úplné uzavírky silnice č. III/22316 v úseku Petlery – Měděnec. Spoje linky 600 jedoucí tímto úsekem budou vedeny po objízdné trase přes Novou Vísku a Hradiště. Zastávka Petlery nebude těmito spoji obsluhována. Petlery budou v omezené míře zajištěny linkou 602 a výlukovými spoji linky 600 v úseku (Kadaň) – Klášterec n.O. – Petlery. Výlukové jízdní řády a podrobnější informace zasílám v příloze. Časy odjezdů většiny spojů linky 600 budou posunuty. Z oběhových důvodu dojde k časovým posunům také na lince 583 Vejprty – Annaberg-Buchholz.
23.04.201831.05.2018Objízdná trasa - sanace svahu na komunikaci III/22316-směr II/223 - PetleryDokument
16.04.201830.06.2018Oznámení o konání výkopových prací
19.01.201830.04.2018Sponzorský vzkaz „Traktor s výbavou na zimní údržbu komunikací horské oblasti obce Měděnec“Dokument
28.03.201818.04.2018Veřejná vyhláška - oznámení návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje na udržitelný rozvoj územíDokument
12.03.201822.03.2018Zasedání zastupitelstva obce MěděnecDokument
07.03.201822.03.2018Návrh Závěrečného účtu DSO Svazek obcí Vejprtska za rok 2017DokumentDokument
02.03.201818.03.2018Párty u bazénuDokument
02.03.201819.03.2018Velikonoční patchworkové vyráběníDokument
12.02.201825.02.2018Karneval na sněhu 2018Dokument
09.02.201814.03.2018Dražební vyhlášky na č.p. 8, 20, 21, 143 v obci Měděnec DokumentDokumentDokumentDokument
05.02.201818.02.2018Neformální posezení s hudbouDokument
05.02.201818.02.2018Dětský karnevalDokument
30.01.201828.02.2018Záměr o prodeji pozemků v k.ú. KotlinaDokument
ÚŘEDNÍ DESKA ARCHIV 2017