Úřední deska

ZveřejněnoDatum sejmutíNázev a anotace
16.07.201904.08.2019Koncert skupiny Ortel Dokument
16.07.201911.08.2019Oslava vzniku obce Dokument
16.07.201925.08.2019Motosraz 2019 Dokument
08.07.201930.06.2020Schválený ZÚ DSO SOV 2018 Dokument
27.06.201904.07.2019Dovolená OÚ Měděnec Dokument
18.06.201926.06.2019Schůze zastupitelstva obce dne 26.06.2019Dokument
18.06.201926.06.2019Schůze zastupitelstva obce dne 26.06.2019Dokument
14.06.201904.08.2019Výstraha: šíří se falešné vstupenky na koncert kapely ORTEL, který se uskuteční dne 3.8.2019 na Měděnci. Dokument
12.06.201904.08.2019Zahájen prodej lístků kapely Ortel od středy dne 12.06.2019 (info viz. kontakty) Dokument
12.06.201929.06.2019Nohejbal 2019 Dokument
12.06.201904.08.2019Zahájen prodej lístků kapela Ortel od středy dne 12.06.2019 (info viz. kontakty) Dokument
05.06.201925.06.2019Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024
Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje ke Střednědobému výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024 je 17. červen 2019, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 24. června 2019. Písemné připomínky směřujte na PhDr. Martina Kliku, MBA, DBA, 1. náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 24. června 2019. Úplné znění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 – 2024 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz www.kr-ustecky.cz.
Dokument
05.06.201925.06.2019Návrh závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2019
Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k Závěrečnému účtu Ústeckého kraje za rok 2018 je 17. červen 2019, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 24. června 2019. Písemné připomínky směřujte na PhDr. Martina Kliku, MBA, DBA, 1. náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 24. června 2019. Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz www.kr-ustecky.cz.
Dokument
04.06.201931.10.2019 Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 KOTLÍKOVÁ DOTACE 4. VÝZVADokumentDokument
30.05.201919.06.2019INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
MěděnecMěděnec/KotlinaMěděnec/Kamenné
22.05.201930.06.2019Návrh Závěrečného účtu DSO Svazek obcí Vejprtska za rok 2018Dokument
16.05.2019Vyvěšeno trvaleusnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce MěděnecDokument
14.05.201901.06.2019Den dětíDokument
10.05.201918.05.2019Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) DokumentLegenda
07.05.201907.06.2019Záměr o prodeji pozemku par.č. 300/2 v k.ú. Kotlina Dokument
03.05.201903.06.2019Návrh závěrečného účtu VSOZČ za rok 2018, vč. zprávy o přezkoumání hospodaření Dokument
28.04.2019Měděnecký den ženDokument
26.04.2019Pálení čarodějnicDokument
26.04.201927.04.2019Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2019 Dokument
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019 Dokument
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019 Dokument
15.04.2019Jarní šlápota i na koleDokument
04.04.201931.12.2022Veřejná vyhláška - opatření obecné povahyDokument
29.03.201915.04.2019Zasedání Zastupitelstva obce Měděnec dne 15.4.2019 od 16:30 hod.Dokument
25.03.201924.04.2019Vakcinace psů proti vzteklině ve středu 24.04.2019Dokument
Měděnec 15:00-15:30
Horní Halže 15:30-15:45
19.03.2019Vyvěšeno trvaleMěděnecké cvičeníDokument
19.03.201925.05.2019VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24. a 25. května 2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
18.03.201931.03.2019Velikonoční patchworkové vyrábění.Dokument
07.03.201925.05.2019Informace o zásadách a způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky konaných v pátek dne 24.05.2019 od 14:00 do 22:00 a v sobotu dne 25.05.2019 od 8:00 do 14:00.Dokument
01.03.201931.12.2023Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitěDokumentDokument
28.02.2019trvaleVýroční zpráva rok 2018 podle zákona č. 106⁄1999 Sb.Dokument
19.02.201903.03.2019Dětský karneval Dokument
19.02.2019Vyvěšeno trvalePrvní pomoc - defibrilátor Dokument
18.02.2019Vyvěšeno trvaleUsnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Měděnec Dokument
15.02.2019Vyvěšeno trvaleUsnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Měděnec Dokument
14.01.201923.01.2019Zasedání zastupitelstva obce Měděnec dne 23.01.2019 od 17:00 hod.Dokument
19.12.201805.01.2020DSO - Svazek obcí Vejprtska - Schválený rozpočet 2019 Dokument
19.12.201807.01.2019DSO - DSO - Svazek obcí Vejprtska - Rozpočtové opatření č. 1 2018 Dokument
27.11.2018Vyvěšeno trvale„TRAKTOR S VÝBAVOU NA ZIMNÍ ÚDRŽBU KOMUNIKACÍ HORSKÉ OBLASTI OBCE MĚDĚNEC“ Dokument
27.11.201814.12.2018Návrh rozpočtu obce Měděnec na rok 2019
Lhůta pro podání písemných připomínek občanů k návrhu rozpočtu obce Měděnec na rok 2019 je do 13.12.2018, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem obce Měděnec dne 14. prosince 2018. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva obce Měděnec dne 14. prosince 2018.
Návrh rozpočtu roku 2019 Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2019
23.11.201814.12.2018INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
13.12.2018 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060624218

Měděnec - Kamenné


Kamenné - objekty ČP 10 , 14 , 15 , 154 , 157 , 19 , 20 , 22 , 24 , 26 , 30 , 31 , 41 , 44 , 45 , 46 , 56 , 64 , 65 , 66 , 69 , 7 , 70 , 71 , 8 , 9 , E134 , E142 , E75
22.11.201810.12.2018Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 Dokument
Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 je 3. prosinec 2018, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 10. prosince 2018.

Písemné připomínky směřujte na PhDr. Martina Kliku, MBA, DBA, 1. náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 10. prosince 2018.

Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz www.kr-ustecky.cz/rozpocet-usteckeho-kraje/ds-33394/p1=204822
21.11.2018Vyvěšeno trvaleZápis a usnesení z 26. řádného zasedání Zastupitelstva obce Měděnec Dokument
14.11.201807.01.2019Rozpočtové opatření č. 1/2018 - Svazek obcí VejprtskaDokument
13.06.201831.12.2018Od 1.7.2018 dochází k částečné rozvolněnosti ohledně řidičských průkazů, profesních průkazů a digitálních karet.DokumentDokument
24.04.2018Vyvěšeno trvaleusnesení č. 24 z 22.3.2018Dokument
20.04.201830.06.2019Závěrečný účet Svazku obcí Vejprtska za rok 2017Dokument
12.03.2018Vyvěšeno trvaleUsnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce MěděnecDokument
28.02.201831.12.2018Výroční zpráva podle zákona č. 106⁄1999 Sb.Dokument
03.01.201831.12.2018SOV - schválený rozpočet 2018Dokument
ARCHIV 2018

Rozpočtové dokumenty

Rozpočet obce

ZveřejněnoDatum sejmutíNázev a anotace
23.11.201713.12.2017Návrh rozpočtu Obce Měděnec na rok 2018 - závazné ukazatele i rozpis rozpočtuDokumentDokument
13.01.201831.12.2018Obec Měděnec - schválený rozpočet 2018 (závazné ukazatele i rozpis rozpočtu)DokumentDokument
03.01.201931.12.2019Obec Měděnec - schválený rozpočet 2019 (závazné ukazatele i rozpis rozpočtu)DokumentDokument

Rozpočtové opatření

ZveřejněnoDatum sejmutíNázev a anotace
27.06.201931.12.2019Rozpočtové opatření č. 2Dokument
23.04.201931.12.2019Rozpočtové opatření č. 1Dokument
21.02.201831.12.2018Rozpočtové opatření č. 1Dokument
23.03.201831.12.2018Rozpočtové opatření č.2Dokument
25.06.201831.12.2018 Rozpočtové opatření č. 3Dokument
19.09.201831.12.2018Rozpočtové opatření č. 4/2018DokumentDokument
17.12.201831.12.2018Rozpočtové opatření č. 5Dokument

Střednědobý výhled rozpočtu

ZveřejněnoDatum sejmutíNázev a anotace
16.03.201722.04.2017Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2022 Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě do 20 dní od jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
03.05.2017Vyvěšeno trvaleStřednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2022 Dokument 1 a Dokument 2

Závěrečný účet obce

ZveřejněnoDatum sejmutíNázev a anotace
09.07.201930.06.2020Schválený závěrečný účet obce Měděnec za rok 2018 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Měděnec Zpráva o výsledku přezkoumání Oznámení o zveřejněníZávěrečný účet
10.06.201926.06.2019Návrh závěrečného účtu obce Měděnec za rok 2018 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Měděnec DokumentDokument
15.05.201830.06.2018Návrh závěrečného účtu obce Měděnec za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Měděnec a komentáře DokumentDokumentDokument
29.06.201830.06.2019 Schválený závěrečný účet obce Měděnec za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Měděnec a komentáře, a oznámení o zveřejnění.DokumentDokumentDokument