Úřední deska

ZveřejněnoDatum sejmutíNázev a anotace
11.11.201931.12.2019Mikulášská nadílka Dokument
11.11.201931.12.2019 Rozsvícení vánočního stromku Dokument
11.11.201931.12.20194. vánoční patchworkové vyrábění Dokument
11.11.2019Vyvěšeno trvaleUsnesení ZO ze dne 18.9.2019 Dokument
08.11.201924.11.2019Záměr o prodeji pozemků - směna Dokument
08.11.2019Vyvěšeno trvaleZápis ze dne 26.6.2019 Dokument
04.11.201929.11.2019VSOZČ - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023 Dokument
04.11.201929.11.2019Návrh rozpočtu VSOZČ na rok 2020 Dokument
25.10.201915.11.2019OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH DokumentDokument
21.10.201930.10.2019Zasedání zastupitelstva obce dne 30.10.2019 od 17:00 hod. Dokument
21.10.201931.12.2019 5. nedělní odpoledne s dýní Dokument
21.10.201931.12.2019 Podzimní zábava Dokument
17.10.201928.10.2019 Výluka autobusové linky 600 Kadaň -Vejprty
Z důvodu úplné uzavírky silnice Kovářská - Oprava silnice v Kovářské
Horní Halže od 26.10.2019 do 28.10.2019 dochází k výluce autobusové linky 600. Linka 600 je v úseku Měděnec – Vejprty vedena po objízdné trase kolem v.n. Přísečnice. Zastávky linky 600 Měděnec ,,rozc.k dolu až Vejprty, ,předměstí nejsou obsluhovány. Spojení do obce Kovářská je zajištěno linkou 582 Vejprty – Boží Dar. Na lince 600 zůstává v platnosti výlukový jízdní řád z důvodu uzavírky silnice v Petlerech. Na lince 582 zůstává v platnosti výlukový jízdní řád z důvodu uzavírky silnice v Loučné p. Klínovcem. Dokument
16.10.201906.11.2019 Výběrové řízení s aukcí č. UCV/024/2019 1. kolo Dokument
09.10.201928.10.2019 Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) stanovení přechodné úpravy provozu
na silnici: č. III/2239
v místě: v ul. Měděnecká v obci Kovářská
v úseku: od železničního přejezdu (P1978) po křižovatku se silnicí č. III/21911
(staničení km 2,550 – 3,538)
v termínu: od 24.10.2019 do 28.10.2019
z důvodu: stavební práce
v rámci akce: „Oprava živičného povrchu silnice III/2239 Kovářská“.DokumentDokument
03.10.201920.10.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o převzetí lesních hospodářských osnov Dokument
23.09.201919.10.2019 Výlet do Techmanie v Plzni Dokument
19.09.201931.11.2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Dokument
09.09.201926.09.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH na silnici č. II/223, II/224, III/1981, III/1988, III/21912, III/22311, III/22420, III/22422 a III/22430DokumentDokument
02.09.201931.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahyDokument
02.09.201931.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahyDokument
29.08.201931.12.2023 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitěVýzva občanůmDokument
27.08.201908.10.2019 Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje (2aZÚR ÚK ) a vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území (VV URÚ) a o konání veřejného projednání 2aZÚR ÚK a VV URÚ - DO, MMR, dotčené obce, VÚ, oprávněný investor Dokument
23.07.201931.10.2019 výluka autobusové dopravy - uzavírka silnice Petlery-Útočiště Výluka infoVýlukový jízdní řád 583Výlukový jízdní řád 600Výlukový jízdní řád 602
23.07.201931.12.2020Sponzorský vzkaz - investiční dotace z Ústeckého kraje na projekt "VO v obci Měděnec" Dokument
08.07.201930.06.2020Schválený ZÚ DSO SOV 2018 Dokument
04.06.201931.10.2019 Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 KOTLÍKOVÁ DOTACE 4. VÝZVADokumentDokument
15.05.201931.12.2019Ztráty a nálezy - klíčDokument
16.05.2019Vyvěšeno trvaleusnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce MěděnecDokument
04.04.201931.12.2022Veřejná vyhláška - opatření obecné povahyDokument
19.03.2019Vyvěšeno trvaleMěděnecké cvičeníDokument
01.03.201931.12.2023Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitěDokumentDokument
28.02.2019Vyvěšeno trvaleVýroční zpráva rok 2018 podle zákona č. 106⁄1999 Sb.Dokument
19.02.2019Vyvěšeno trvalePrvní pomoc - defibrilátor Dokument
18.02.2019Vyvěšeno trvaleUsnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Měděnec Dokument
15.02.2019Vyvěšeno trvaleUsnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Měděnec Dokument
14.01.201923.01.2019Zasedání zastupitelstva obce Měděnec dne 23.01.2019 od 17:00 hod.Dokument
21.11.2018Vyvěšeno trvaleZápis a usnesení z 26. řádného zasedání Zastupitelstva obce Měděnec Dokument
27.11.2018Vyvěšeno trvale„TRAKTOR S VÝBAVOU NA ZIMNÍ ÚDRŽBU KOMUNIKACÍ HORSKÉ OBLASTI OBCE MĚDĚNEC“ Dokument
24.04.2018Vyvěšeno trvaleusnesení č. 24 z 22.3.2018Dokument
12.03.2018Vyvěšeno trvaleUsnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce MěděnecDokument
ARCHIV 2019

Rozpočtové dokumenty

Rozpočet obce

ZveřejněnoDatum sejmutíNázev a anotace
23.11.201713.12.2017Návrh rozpočtu Obce Měděnec na rok 2018 - závazné ukazatele i rozpis rozpočtuDokumentDokument
13.01.201831.12.2018Obec Měděnec - schválený rozpočet 2018 (závazné ukazatele i rozpis rozpočtu)DokumentDokument
03.01.201931.12.2019Obec Měděnec - schválený rozpočet 2019 (závazné ukazatele i rozpis rozpočtu)DokumentDokument

Rozpočtové opatření

ZveřejněnoDatum sejmutíNázev a anotace
19.09.201931.12.2019Rozpočtové opatření č. 3Dokument
27.06.201931.12.2019Rozpočtové opatření č. 2Dokument
23.04.201931.12.2019Rozpočtové opatření č. 1Dokument
21.02.201831.12.2018Rozpočtové opatření č. 1Dokument
23.03.201831.12.2018Rozpočtové opatření č.2Dokument
25.06.201831.12.2018 Rozpočtové opatření č. 3Dokument
19.09.201831.12.2018Rozpočtové opatření č. 4/2018DokumentDokument
17.12.201831.12.2018Rozpočtové opatření č. 5Dokument

Střednědobý výhled rozpočtu

ZveřejněnoDatum sejmutíNázev a anotace
16.03.201722.04.2017Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2022 Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě do 20 dní od jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
03.05.2017Vyvěšeno trvaleStřednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2022 Dokument 1 a Dokument 2

Závěrečný účet obce

ZveřejněnoDatum sejmutíNázev a anotace
09.07.201930.06.2020Schválený závěrečný účet obce Měděnec za rok 2018 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Měděnec Zpráva o výsledku přezkoumání Oznámení o zveřejněníZávěrečný účet
10.06.201926.06.2019Návrh závěrečného účtu obce Měděnec za rok 2018 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Měděnec DokumentDokument
15.05.201830.06.2018Návrh závěrečného účtu obce Měděnec za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Měděnec a komentáře DokumentDokumentDokument
29.06.201830.06.2019 Schválený závěrečný účet obce Měděnec za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Měděnec a komentáře, a oznámení o zveřejnění.DokumentDokumentDokument