Úřední deska

ZveřejněnoDatum sejmutíNázev a anotace
23.05.201804.08.2018Vstupenky na Ortel v prodejiDokument
21.05.201827.05.2018Koncert Cantabile strings & MeluzínyDokument
15.05.201830.06.2018Návrh závěrečného účtu obce Měděnec za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Měděnec a komentáře DokumentDokumentDokument
15.05.201803.06.2018Den dětíDokument
26.04.201808.06.2018NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH ZA ROK 2017, VČETNĚ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí a měst uplatnit písemně ve lhůtě do 7.6.2018 na adrese sídla svazku Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary či na e-mailové adrese vsozc@vodakva.cz nebo ústně při projednávání návrhu na řádném 57. zasedání valné hromady svazku obcí. Dokument
24.04.201828.05.2018Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018, dále pak informační letáky ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018 a splatnost daně z nemovitých věcí (vzor 25 MF-Inf 15 – vzor č. 9) a k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018 (vzor 25 MF-Inf 10 – vzor č. 11).
Informace k nárokování osvobození od daně z pozemků – ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon“) č. j. 1234991/18/2500-11460-505064 a přílohu k této informaci o aplikaci ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona. DokumentDokumentDokument DokumentDokumentDokument
24.04.2018Vyvěšeno trvaleusnesení č. 24 z 22.3.2018Dokument
24.04.201831.05.2018Výluka autobusové linky 600 Kadaň – Klášterec n.O. – Vejprty ve dnech 2. 5. až 31. 5. 2018 z důvodu úplné uzavírky silnice č. III/22316 v úseku Petlery – Měděnec DokumentDokumentDokument
Výluka autobusové linky 600 Kadaň – Klášterec n.O. – Vejprty ve dnech 2. 5. až 31. 5. 2018 z důvodu úplné uzavírky silnice č. III/22316 v úseku Petlery – Měděnec. Spoje linky 600 jedoucí tímto úsekem budou vedeny po objízdné trase přes Novou Vísku a Hradiště. Zastávka Petlery nebude těmito spoji obsluhována. Petlery budou v omezené míře zajištěny linkou 602 a výlukovými spoji linky 600 v úseku (Kadaň) – Klášterec n.O. – Petlery. Výlukové jízdní řády a podrobnější informace zasílám v příloze. Časy odjezdů většiny spojů linky 600 budou posunuty. Z oběhových důvodu dojde k časovým posunům také na lince 583 Vejprty – Annaberg-Buchholz.
23.04.201831.05.2018Objízdná trasa - sanace svahu na komunikaci III/22316-směr II/223 - PetleryDokument
20.04.201830.06.2019Závěrečný účet Svazku obcí Vejprtska za rok 2017Dokument
16.04.201830.06.2018Oznámení o konání výkopových prací
23.03.201831.12.2018Rozpočtové opatření č.2Dokument
12.03.2018Vyvěšeno trvaleUsnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce MěděnecDokument
28.02.201831.12.2018Výroční zpráva podle zákona č. 106⁄1999 Sb.Dokument
21.02.201831.12.2018Rozpočtové opatření č. 1Dokument
19.01.201830.04.2018Sponzorský vzkaz „Traktor s výbavou na zimní údržbu komunikací horské oblasti obce Měděnec“Dokument
13.01.201831.12.2018Obec Měděnec - schválený rozpočet 2018 (závazné ukazatele i rozpis rozpočtu)DokumentDokument
11.01.201822.11.2018Zasedání zastupitelstva obce dne 22.01.2018Dokument
03.01.2018Vyvěšeno trvaleSOV - schválený rozpočet 2018Dokument
ARCHIV 2018