E-podatelna

Dnem 1.10.2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304 ze dne 25. července 2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). Na základě tohoto nařízení vlády je zřízena elektronická podatelna.

Adresa elektronické podatelny: obec@medenec.cz


Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:
DOC a DOCX (Microsoft Word), ODT (OpenOffice.org), XLS a XLSX (Microsoft Excel), ODS (OpenOffice.org), PDF (Acrobat Reader), RTF (textového standardu RTF-DCA), TXT (prostý text CP 852, 1250), HTM, HTML, XML, MHT, obrázky mohou být ve formátech GIF, JPG, JPEG, PNG nebo TIF.

Výše uvedené zabalené v ZIP nebo RAR

Velikost datových zpráv: max. 10 MB