Všeobecné informace

Obecní úřad Měděnec
Nádražní 212,
431 84 Měděnec

Pondělí: 7:00 – 11:30, 12:30 – 16:30
Úterý: 7:00 – 11:30, 12:30 – 14:30
Středa: 7:00 – 11:30, 12:30 – 16:30
Čtvrtek: 7:00 – 11:30, 12:30 – 14:30
Pátek: 7:00 – 11:30
POLEDNÍ PAUZA 11:30 - 12:30 hod.

Telefon: +420 474 396 222
Fax: +420 474 396 222
Email: obec@medenec.cz
E-podatelna: obec@medenec.cz
Datová schránka: fkmbviz
IČO: 00262030

Bankovní spojení: 5427441/0100 - příjmový účet, slouží po všechny platby (např. místní poplatky)

94-2314441/0710 - pro dotace a přijaté návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních fondu a Národního fondu

Valerie Marková starostka starostka@medenec.cz +420 739 439 916
Mgr. Tereza Kantová místostarostka mistostarostka.medenec@seznam.cz +420 731 206 577
Pavla Tišlerová účetní obec@medenec.cz +420 739 316 822
Měděnec foto