Územní plán

PopisDokument
Územní plán - vyhláška.pdf (320kb)
Výkres základního členění území.pdf (1.1 mb)
Hlavní výkres.pdf (15.3 mb)
Hlavní výkres - zastavěné části.pdf (4.7 mb)
Výkres veřejných zájmů.pdf (2.5 mb)
Koncepce veřejné infrastruktury.pdf (2.7 mb)
Koncepce veřejné infrastruktury - zastavěné části.pdf (4.5 mb)
Koncepce dopravy.pdf (14.3 mb)
Koncepce uspořádání krajiny.pdf (1.4 mb)
Etapizace.pdf (1.2 mb)
Koordinační výkres.pdf (17 mb)
Širší vztahy.pdf (4.9 mb)
Zábor zpf.pdf (3.8 mb)
Textová část.pdf (1.6 mb)