Poskytování informací

Každá podaná žádost, která je dle zákona č. 106/1999 Sb. musí být zveřejněna a zároveň i naše odpověď.
Postup obecního úřadu při poskytování informací naleznete v sekci Povinně zveřejňované informace

Žádost o poskytnutí informace

ZveřejněnoŽádost podalDokument
09.09.2019Protikorupční spolek.Informace k č.j. OÚM - 357/2019
01.06.2014Business Media CZ, s.r.o.Žádost Odpověď