Úřední deska

ZveřejněnoDatum sejmutíNázev a anotace
18.05.202018.06.2020Záměr o prodeji pozemku v k.ú. Kamenné Dokument Dokument
13.05.202030.06.2020Informace k vyhlášení nouzového stavu - další nařízení vlády Dokument Dokument Dokument Dokument Dokument
12.05.202031.12.2020Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu přenesené působnosti Dokument
12.05.202008.07.2020Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Dokument
05.05.202013.06.2020Opatření obecné povahy Dokument
04.05.202031.05.2020Informace k vyhlášení nouzového stavu - další nařízení vlády Dokument
29.04.202011.05.2020Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Měděnec dne 11.05.2020 Dokument
28.04.2020Vyvěšeno trvaleZápis a usnesení ZO ze dne 19.02.2020 Dokument
27.04.202031.05.2020Informace k vyhlášení nouzového stavu - další nařízení vlády Dokument Dokument
27.04.202030.06.2020Ministerstvo zdravotnictví ČR - mimořádné opatření "chytrá karanténa" Dokument
27.04.202027.05.2020Daň z nemovitých věcí na rok 2020
veřejná vyhláška, informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020
informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2020, Upozorňujeme poplatníky, že místo složenky jim může finanční správa České republiky zaslat údaje po placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Dokument Dokument Dokument Dokument
21.04.202031.12.2020 Dotační program na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ.
Ústecký kraj vyhlásil dotační program na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ. Na program je určeno 70 mil. Kč, pro každý z okresů (Děčín, Chomutov, Most, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem) je určeno 10 mil. Kč. Dotace jednomu žadateli je 25 tis. Kč. Podpora je určena OSVČ, která má sídlo v Ústeckém kraji a splnila podmínky čerpání kompenzačního bonusu pro OSVČ dle podmínek Zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovým opatřením v souvislosti s výskytem koronaviru SARS - CoV2 a kompenzační bonus jí byl poskytnut. Žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník. Termín zahájení realizace projektu je 12.3.2020, ukončení pak 31.12.2020. https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-quot-podpora-na-zmirneni-dopadu-koronaviru-pro-osvc-quot/d-1743792/p1=204744
20.04.202031.05.2020Informace k vyhlášení nouzového stavu - další nařízení vlády Dokument Dokument
17.04.202004.05.2020Záměr o prodeji pozemku v k.ú. Měděnec Dokument Dokument
16.04.202031.05.2020Informace k vyhlášení nouzového stavu - další nařízení vlády Dokument
15.04.202030.06.2020Program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055
15.04.202031.05.2020 Poděkování - roušky
Dne 07.04.2020 došlo k předání daru od:pana Libora Chytrého - Magna, pana Roberta Wega Pospíchala - Lancea.cz
Obec Měděnec si daru velice váží a děkuje za předání 200 ks roušek, které budou dále předány potřebným lidem. foto
Mockrát děkujeme.
Valérie Marková, starostka obce
17.04.202003.05.2020Záměr o prodeji pozemku v k.ú. Měděnec Dokument
14.04.202030.04.2020Informace k vyhlášení nouzového stavu - další nařízení vlády Dokument Dokument Dokument
09.04.202011.05.2020Daň z nemovitých věcí na rok 2020 Dokument
08.04.202030.04.2020Ministerstvo zdravotnictví ČR - mimořádné opatření Dokument Dokument Dokument
08.04.202030.04.2020Informace k vyhlášení nouzového stavu - další nařízení vlády Dokument
06.04.202031.05.2020Informace k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 Dokument Dokument
06.04.202030.04.2020Opatření obecné povahy
opatření vlády o prodloužení kontrol na vnitřních hranicích Schengenského prostoru. Dokument
06.04.202031.12.2022Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Dokument Dokument
02.04.202030.04.2020Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem?
Dbejme na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady Dokument
02.04.202017.06.2020Očkování psů 2020
V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM VÝSKYTU KORONAVIRU (OZNAČOVANÝ JAKO SARS COV-2) došlo k přeložení termínu na 17.6.2020 (středa) časy stejné Dokument
02.04.202030.04.2020Ošetřovné pro OSVČ - výzva č. 1
Cílem výzvy je zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) v České republice. Dokument Dokument
02.04.202030.04.2020Záruční program COVID II usnadňuje přístup živnostníkům, malým a středním podnikatelům k provoznímu financování. Je určen pro ty, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci OPPIK, a proto není určený na realizaci projektů na území hlavního města Prahy.
Příjem žádostí do 1. kola startuje 2. dubna 2020 v 8:00 hodin
Žádosti a přílohy do programu COVID II jsou přimímány pouze na oficiálních formulářích, žádost včetně příloh naleznete zde https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/zadost-o-zaruku-z-programu-covid-ii/
Žádosti zaslané na jiných než oficiálních formulářích nebudou zpracovány.
Návod, jak zažádat o záruku z programu COVID II a další informace: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii./
S přáním pevného zdraví
kolektiv MAS Sdružení Západní Krušnohoří
31.03.202030.04.2020Informace k vyhlášení nouzového stavu - další nařízení vlády Dokument
31.03.202030.04.2020Záměr o prodeji pozemků v k.ú. Kotlina + mapa Dokument Dokument
30.03.202030.0.2020OSVČ ošetřovné
Podrobný postup bude zveřejněn na webu Města Kadaně/živnostenský úřad Dokument Dokument Dokument
27.03.202012.04.2020Základní informace k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu Dokument
27.03.202001.04.2020Mimořádné opatření - Ministerstvo zdravotnictví ČR Dokument
25.03.202031.5.2020 Informace k možnosti obcí posunout splatnost místních poplatků či promíjet místní poplatky v období nouzového stavu Dokument
25.03.202031.5.2020Poštovní datová zpráva
Potřebujte poslat doporučený dopis z domova? Po dobu nouzového stavu využijte zdarma Poštovní datovou zprávu pro posílání důležité korespondence mezi uživateli datových schránek. Platí až do odvolání (minimálně po dobu vyhlášeného nouzového stavu). Využijte možnosti bezpečné a pohodlné on-line komunikace se svými obchodními partnery i zákazníky. Dokument
25.03.202031.5.2020Informace k vyhlášení nouzového stavu - další nařízení a usnesení vlády Dokument Dokument Dokument Usnesení vlády ČR 19.3.2020
25.03.202031.5.2020Doporučení Ministerstva zdravotnictví CR k používání některých ochranných prostředků Dokument
25.03.202031.5.2020Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Dokument
25.03.202031.5.2020INFORMACE PRO OBCE K DOPADŮM MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM VÝSKYTU KORONAVIRU (OZNAČOVANÝ JAKO SARS COV-2) V PŘÍPADĚ JEJICH UZAVŘENÍ Z DŮVODU KARANTÉNY Dokument
25.03.202031.5.2020 Informace k možnosti obcí posunout splatnost místních poplatků či promíjet místní poplatky v období nouzového stavu Dokument
19.03.202030.04.2020Informace k vyhlášení nouzového stavu - další nařízení vlády Dokument Dokument
19.03.202030.4.2020Měú Kadaň - informace k omezení úředních hodin Dokument
19.03.202030.4.2020Informace k vyhlášení nouzového stavu - další nařízení vlády Dokument
18.03.202030.4.2020Urgentní žádost o šité roušky pro Nemocnici Kadaň Výzva občanům obcí, měst a městysů v ORP Kadaň
18.03.202030.4.2020Informace k vyhlášení nouzového stavu - další nařízení vlády Dokument
16.03.202030.04.2020Mimořádného opatření - omezení provozní doby Výdejního místa Měděnec Dokument
16.03.202030.04.2020Mimořádného opatření - omezení provozní doby OÚ Měděnec Dokument
16.03.202030.04.2020Informace k vyhlášení nouzového stavu - další nařízení Dokument Dokument Koronavir - informace obcím v nouzovém stavu Opatření obecné povahy Příloha OOPOpatření vládyPokyn ke konání zastupitelstevPokyn pro matriční úřadyPoskytování informací v souvislosti s koronavirem COVID-19
14.03.202030.04.2020Informace k vyhlášení nouzového stavu - Informace Ministerstvo financí Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm). https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454
14.03.202030.04.2020Informace k vyhlášení nouzového stavu - další nařízení Dokument
13.03.202012.4.2020Informace k vyhlášení nouzového stavu Dokument Dokument Dokument Dokument
03.03.202028.03.2020Velikonoční vyrábění Zrušeno
28.02.202031.03.2020Výroční zpráva za rok 2019 Dokument
25.02.202031.12.2023Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.Dokument Dokument
27.01.2020Vyvěšeno trvaleZápis a usnesení ZO ze dne 13.12.2019Dokument
14.01.202031.12.2020SOV - schválený rozpočet na rok 2020Dokument
14.01.202031.12.2024SOV - Střednědobý výhled rozpočtu DSO SOV na roky 2020-2024Dokument
14.12.2019Vyvěšeno trvaleZápis a usnesení ZO ze dne 25.11.2019Dokument
26.11.2019Vyvěšeno trvaleUsnesení ZO ze dne 30.10.2019Dokument
22.11.201931.12.2020Střednědobý výhled rozpočtu DSO SOV na roky 2020-2024 Střednědobý výhled SOV 2020-2024
Návrh rozpočtu 2020 DSO SOV
20.11.201930.06.2020Čipování psů od 1.1.2020. Dokument
11.11.2019Vyvěšeno trvaleUsnesení ZO ze dne 18.9.2019 Dokument
08.11.2019Vyvěšeno trvaleZápis ze dne 26.6.2019 Dokument
02.09.201931.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahyDokument
02.09.201931.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahyDokument
29.08.201931.12.2023 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitěVýzva občanůmDokument
23.07.201931.12.2020Sponzorský vzkaz - investiční dotace z Ústeckého kraje na projekt "VO v obci Měděnec" Dokument
08.07.201930.06.2020Schválený ZÚ DSO SOV 2018 Dokument
16.05.2019Vyvěšeno trvaleusnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce MěděnecDokument
04.04.201931.12.2022Veřejná vyhláška - opatření obecné povahyDokument
19.03.2019Vyvěšeno trvaleMěděnecké cvičeníDokument
01.03.201931.12.2023Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitěDokumentDokument
28.02.2019Vyvěšeno trvaleVýroční zpráva rok 2018 podle zákona č. 106⁄1999 Sb.Dokument
19.02.2019Vyvěšeno trvalePrvní pomoc - defibrilátor Dokument
18.02.2019Vyvěšeno trvaleUsnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Měděnec Dokument
15.02.2019Vyvěšeno trvaleUsnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Měděnec Dokument
21.11.2018Vyvěšeno trvaleZápis a usnesení z 26. řádného zasedání Zastupitelstva obce Měděnec Dokument
27.11.2018Vyvěšeno trvale„TRAKTOR S VÝBAVOU NA ZIMNÍ ÚDRŽBU KOMUNIKACÍ HORSKÉ OBLASTI OBCE MĚDĚNEC“ Dokument
24.04.2018Vyvěšeno trvaleusnesení č. 24 z 22.3.2018Dokument
12.03.2018Vyvěšeno trvaleUsnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce MěděnecDokument
ARCHIV 2019

Rozpočtové dokumenty

Rozpočet obce

ZveřejněnoDatum sejmutíNázev a anotace
16.12.201931.12.2020Obec Měděnec - schválený rozpočet 2020 (závazné ukazatele i rozpis rozpočtu)DokumentDokument
26.11.201913.12.2019Návrhu rozpočtu Obce Měděnec na rok 2020 - závazné ukazatele i rozpis rozpočtuDokumentDokument
23.11.201713.12.2017Návrh rozpočtu Obce Měděnec na rok 2018 - závazné ukazatele i rozpis rozpočtuDokumentDokument
23.11.201713.12.2017Návrh rozpočtu Obce Měděnec na rok 2018 - závazné ukazatele i rozpis rozpočtuDokumentDokument
13.01.201831.12.2018Obec Měděnec - schválený rozpočet 2018 (závazné ukazatele i rozpis rozpočtu)DokumentDokument
03.01.201931.12.2019Obec Měděnec - schválený rozpočet 2019 (závazné ukazatele i rozpis rozpočtu)DokumentDokument

Rozpočtové opatření

ZveřejněnoDatum sejmutíNázev a anotace
12.05.202031.12.2020Rozpočtové opatření č. 2/2020Dokument
24.02.202031.12.2020Rozpočtové opatření č. 1/2020Dokument
16.12.201931.12.2019Rozpočtové opatření č. 5/2019Dokument
26.11.201931.12.2019Rozpočtové opatření č. 4/2019Dokument
19.09.201931.12.2019Rozpočtové opatření č. 3Dokument
27.06.201931.12.2019Rozpočtové opatření č. 2Dokument
23.04.201931.12.2019Rozpočtové opatření č. 1Dokument
21.02.201831.12.2018Rozpočtové opatření č. 1Dokument
23.03.201831.12.2018Rozpočtové opatření č.2Dokument
25.06.201831.12.2018 Rozpočtové opatření č. 3Dokument
19.09.201831.12.2018Rozpočtové opatření č. 4/2018DokumentDokument
17.12.201831.12.2018Rozpočtové opatření č. 5Dokument

Střednědobý výhled rozpočtu

ZveřejněnoDatum sejmutíNázev a anotace
18.12.201931.12.2024Schválený střednědobý výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2024Dokument
26.11.201913.12.2019Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2024Dokument
16.03.201722.04.2017Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2022 Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě do 20 dní od jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
03.05.2017Vyvěšeno trvaleStřednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2022 Dokument 1 a Dokument 2

Závěrečný účet obce

ZveřejněnoDatum sejmutíNázev a anotace
09.07.201930.06.2020Schválený závěrečný účet obce Měděnec za rok 2018 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Měděnec Zpráva o výsledku přezkoumání Oznámení o zveřejněníZávěrečný účet
10.06.201926.06.2019Návrh závěrečného účtu obce Měděnec za rok 2018 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Měděnec DokumentDokument
15.05.201830.06.2018Návrh závěrečného účtu obce Měděnec za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Měděnec a komentáře DokumentDokumentDokument
29.06.201830.06.2019 Schválený závěrečný účet obce Měděnec za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Měděnec a komentáře, a oznámení o zveřejnění.DokumentDokumentDokument