Obec Měděnec
ObecMěděnecHorní Halže, Mýtinka, Kamenné, Kotlina

Zákony

Oblast požární ochrany.

č. 320/2015 Sb., Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 

č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně

č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

č. 247/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

č. 34/1986 Sb., Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození zdraví při plnění úkolů požární ochrany

č. 202/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

č. 69/2014 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách prostředků požární ochrany

č. 35/2007 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky

č. 23/2008 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární ochrany staveb

č. 172/2001 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

 

Oblast krizového řízení.

č. 240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

č. 462/2000 Sb., Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

č. 432/2010 Sb.,Nařízení vlády o kriteriích pro určení prvků kritické infrastruktruy

č. 75/2001 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol 

č. 281/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Oblast havarijního plánování a ochrany obyvatelstva.

č. 239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

č. 463/2000 Sb.,Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva

č. 328/2001 Sb.,Vyhláška Ministerstva vnitra, o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

č. 380/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Oblast ochrany před povodněmi, nouzové zásobování vodou.

č. 254/2001 Sb.,Zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)

č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

č. 216/2011 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

č. 79/2018 Sb., Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
déšť 20 °C 10 °C
pondělí 27. 5. déšť 20/11 °C
úterý 28. 5. déšť 16/8 °C
středa 29. 5. slabý déšť 16/7 °C

Odkazy

Užitečné odkazy naleznete zde.

 • OBYVATELÉ
  OBYVATELÉ156 osob
 • ROZLOHA
  ROZLOHA 1280 ha
 • OBEC SE DĚLÍ
  OBEC SE DĚLÍ 5 částí
 • NEJVYŠŠÍ BOD
  NEJVYŠŠÍ BOD910 m n. m.