Obec Měděnec
ObecMěděnecHorní Halže, Mýtinka, Kamenné, Kotlina

Právní předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
 • zákon č. 255/2012, kontrolní řád
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 320/2001, o finanční kontrole
 • zákon č. 151/1997, o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
 • zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
 • zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

Vydané právní předpisy

 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol. Obr. 1
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti na území obce Měděnec. Obr. 1
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích - Obr. 1Obr. 2, Obr. 3Obr. 4Obr. 5Obr. 6Obr. 7
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Měděnec Obr. 1, Obr. 2, Obr. 3, Obr. 4, Obr. 5, Obr. 6
 • Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o zákazu kouření na území obce Měděnec Obr. 1
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku ze psů Obr. 1, Obr. 2, Obr. 3
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku z ubytovací kapacity Obr. 1, Obr. 2
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt Obr. 1, Obr. 2
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Měděnec Obr. 1Obr. 2Obr. 3Obr. 4
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  Obr.1
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu Obr. č. 1
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů Obr č. 1
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu Obr č. 1

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3
1
4

Počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
jasno 26 °C 13 °C
pátek 19. 7. polojasno 27/14 °C
sobota 20. 7. slabý déšť 28/17 °C
neděle 21. 7. prudký déšť 18/12 °C

Odkazy

Užitečné odkazy naleznete zde.

 • OBYVATELÉ
  OBYVATELÉ156 osob
 • ROZLOHA
  ROZLOHA 1280 ha
 • OBEC SE DĚLÍ
  OBEC SE DĚLÍ 5 částí
 • NEJVYŠŠÍ BOD
  NEJVYŠŠÍ BOD910 m n. m.